Auteursrecht

Onderzoekjes in en om de stad Groningen. Vaak gewoon voor de lol, soms uit noodzaak. Vooral daarom kunnen er geen rechten ontleend worden aan de uitkomsten die op deze site worden gepresenteerd.

Sommige rechten voorbehouden: teksten en onderzoeken

Op alle gepubliceerde teksten en onderzoeken geldt een Creative Common licentie [cc]. Het materiaal mag onder bepaalde voorwaarden gereproduceerd worden:

  • Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden: bron: StadseZaken.net
  • Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan StadseZaken.net. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar de desbetreffende webpagina.

Alle rechten voorbehouden: foto’s

Op alle foto’s die op StadseZaken.net worden gepubliceerd is het Nederlandse auteursrecht van toepassing. Geen enkele foto van deze site mag dan ook op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of gekopieerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op al het fotografisch werk zijn de Algemene Voorwaarden (.pdf) van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005.