Fotografie

Mens en beeld is een perfecte combinatie. Een goede foto kan in één klap meer vertellen dan duizend woorden.Maar de ogenschijnlijke ideale combinatie van tekst en beeld is in de werkelijkheid complexer dan het lijkt, zo blijkt onder andere uit het boek Representations; Cultural Representations and Signifying Practices van Stuart Hall (1997).

Op deze website wordt veel aandacht aan fotografie, in combinatie met tekst(en), besteed. De foto’s worden gemaakt door (professioneel) architectuur- en gebiedsfotograaf Mark Sekuur.

Central Park, New York City (2011)